Archeologisch onderzoek realisatie Ongelijkvloerse kruising Burg. Smeetsweg met spoor en N11, gemeente Zoeterwoude Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en boringen

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied in relatie tot de voorgenomen grondwerkzaamheden laag en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2x3-k758
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z3cx-0o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z3cx-0o
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zgg-3xz8
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z3k-ryhc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70381
Provenance
Creator Vissinga, A. (Vestigia); van Heeringen, R.M. (Vestigia)
Publisher Vestigia
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.528 LON, 52.134 LAT); Zoeterwoude-Rijndijk; Zoeterwoude; Zuid-Holland; Burgemeester Smeetsweg kruising spoor en N11