Archeologisch onderzoek realisatie Ongelijkvloerse kruising Burg. Smeetsweg met spoor en N11, gemeente Zoeterwoude Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en boringen Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en boringen

DOI

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied in relatie tot de voorgenomen grondwerkzaamheden laag en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2x3-k758
Related Identifier 10.17026/dans-zgg-3xz8
Related Identifier 10.17026/dans-z3k-ryhc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70381
Provenance
Creator van Heeringen, R.M.;Vissinga, A.
Publisher Vestigia
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Vestigia
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2017-05-01T11:59:59Z