Veteranen Instituut, IPNV, interview 703

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleidingen. De geïnterviewde ging als chauffeur naar Libanon. Hij vertelt over de werkzaamheden. De PLO werd in de gaten gehouden. Hij vertelt over de patrouilles. Het was frustrerend dat ze niks tegen de PLO mochten doen. De geïnterviewde vertelt over een incident waarbij een soldaat omkwam. De geïnterviewde vertelt over aanvallen vanuit Israel en de gruwelijke gevolgen. Hij vertelt over zijn terugkeer in Nederland en hoe hij zijn verhaal niet bij iedereen in de familie kwijt kon. De geïnterviewde reflecteert op zijn uitzending en vertelt over het belang van het contact met zijn medesoldaten van toen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z69-6xgf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7o7-yfg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7o7-yfg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42175
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland