Culturele Veranderingen in Nederland 2006 - CV'06

DOI

Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks, na 1999 tweejaarlijks herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de 2000 personen ligt.

De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: veiligheid, criminaliteit, leefsituatie, sociale contacten, vrijtijdsbesteding, gezondheid, emancipatie, homosexualiteit, sociale zekerheid, migratie, islam, woonomstandigheden.
Het databestand bevat bovendien een groot aantal achtergrondvariabelen o.a. met betrekking tot religie, politieke overtuiging, inkomen en onderwijs.

Tot en met 2002 waren in het schriftelijke deel van CV vragen opgenomen voor het International Social Survey Programme (ISSP). Vanaf 2004 bevat het schriftelijke deel vragen voor de SCP Leefsituatie-index (SLI).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zh2-8kh6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43077
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP * Den Haag (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2007-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-08-11T11:59:59Z