ROA Enquete Overheid, Onderwijs, Bouw en Woning Corporaties - 2011

DOI

Onderzoek naar langer werken en het personeelsbeleid onder werknemers en werkgevers, in de sectoren overheid, onderwijs, bouw en woningcorporaties.

Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen: - Een survey onder werkgevers (peiling in 2011); - Een survey onder werknemers (peiling in 2011).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x7a-sbhm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47936
Provenance
Creator Didier Fouarge;Raymond Montizaan;Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA - Universiteit Maastricht;Andries de Grip
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Stata;SPSS;PDF
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2011-12-11,2011,2011-12-12}