Veteranen Instituut, IPNV, interview 871

De geinterviewde maakte tijdens de WOII bombardementen mee en schuilde in een kelder. In 1947 ving zijn dienstplicht aan en hij kreeg een opleiding bij de Verbindingsdienst. Hierna volgde hij een opleiding tot telegrafist. Hij ging naar Indie met de B-Divisie. Voor velen was het avontuur belangrijk. In Semarang werkte de geinterviewde op het hoofdkantoor. Hij vertelt over zijn ervaringen tijdens de Tweede Politionele actie. Hij vertelt voer een strafdetachereing bij het dorp Gamping. De geinterviewde spreekt over de term oorlogsmisdaden en vindt dat informatie hierover te ongenuanceerd publiek gemaakt wordt. Uiteindelijk vetrok hij met een groep naar Nieuw Guinea. Hij vertelt over de bootreis en het verschil tussen de landmacht en de mariniers. De geinterviewde werd gelegerd bij kamp Ifar en zette een nieuwe verbindingspost op. Terug in Nederland zocht de geinterviewde andere Indie veteranen op en raakte betrokken bij een aantal veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhh-8sry
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mgh-ke2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mgh-ke2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41991
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Den Haag; Batavia; Semarang; Djokjakarta; Gamping; Nieuw Guinea; Hollandia