Herinneringen aan Indië, interview met de heer Somers

DOI

Meneer Somers werd in 1930 geboren in Soerabaja als kind van een Nederlandse vader en een Indo-Europese moeder. Zijn vader werkte bij de Gouvernements Marine en werd na de Japanse inval als krijgsgevangene afgevoerd naar Singapore. Ook zijn oudere broer en zus werden geïnterneerd, maar meneer Somers bracht de oorlog samen met zijn moeder door als buitenkamper. Wel werd hij in 1944 verplicht tewerkgesteld door de Kempeitai op een melkerij.

Na de bevrijding bleef meneer in het bedrijf werken, ook tijdens de Bersiap. In die gewelddadige periode werd meneer opgepakt door Indonesische nationalisten, waarna hij in een gevangenis werd opgesloten. Dit was een zware tijd voor hem. Vier weken later werd hij door de Gurka’s bevrijd. Vervolgens ging meneer naar Singapore omdat hij had vernomen dat zijn familie zich daar bevond. Hij maakte op zijn reis een tussenstop in Batavia waar hij werd ondergebracht in kamp Struiswijk. Toen hij hoorde dat zijn moeder en zus toch niet in Singapore waren, ging meneer terug naar Soerabaja en melde zich aan bij het Rode Kruis, waar hij lijken moest ruimen tijdens de Bersiap.

Nadat het gezin herenigd werd in Batavia, repatrieerde meneer met zijn ouders en zus naar Nederland. Meneer Somers ging in Vlissingen naar de HBS en studeerde daarna in Delft weg- en waterbouwkunde.

Abuys (interviewer), G. Huyskens (av productie), R. van den Ende (transcribeur), G. Bunt (controleur), A. Brevé (annotator), L.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpn-gbpk
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-g3ai-wq
Related Identifier http://www.indischherinneringscentrum.nl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155163
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Abuys, G.;IHC;Ende, G. van den;Bunt, A.;Brevé, L.;Huyskens, R.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Abuys, G.;IHC;Ende, G. van den;Bunt, A.;Brevé, L.;Huyskens, R.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format video/mov
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology
Temporal Coverage Begin 2012-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-08T11:59:59Z