WoON2009: release 1.3 - WoonOnderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

DOI

BZK (voorheen: VROM) onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten, voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft
- voor alle overige partijen

Dit is een nieuwe release (1.3) van het bestand. Ten opzichte van release 1.2 zijn enkele correcties (sociaal minimum, vermogen) en uitbreidingen (doelgroep corporaties, ISV3-wijken) doorgevoerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereiden op dit moment het WoON 2012 voor. Dit bestand zal in april 2013 via DANS EASY beschikbaar komen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xy4-jksm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45275
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Ministerie BZK, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Ministerie BZK, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2008-08,2009-05,2011-01-10}