Veteranen Instituut, IPNV, interview 824

De geinterviewde vertelt over de dienstplicht bij de KNIL. Hij ging over naar de Koninklijke Marine. Hij vertelt over de bootjesreis. Hij vertelt over het konvooi dat hij in 1943 begeleidde voor de landing op Sicilie. De geinterviewde vertelt over de techniek aan boord van oorlogscheppen. Hij spreekt over de radar-mogelijkheden en de mijnenveeg-technieken die er waren vlak na de tweede Wereldoorlog. Hij heeft veel geleerd van al het werk op de oudere schepen met een kleine bemanning. Hij vertelt over het mijnenvegen in de buurt van Balikpapan en geeft een tijdlijn van de ontwikkelingen hierna.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zue-8bs2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-irt-0rr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-irt-0rr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41979
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland