Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase: Burgemeester Posweg 46c-48, Brakel Gemeente Zaltbommel

Becker & Van de Graaf bv heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd aan de Burgemeester Posweg 46c-48 in Brakel, gemeente Zaltbommel. Becker & Van de Graaf bv een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd aan de Burgemeester Posweg 46c-48 in Brakel, gemeente Zaltbommel. In het plangebied wordt onderin de boringen een pakket zeer slappe zandige kleien aangetroffen, waarin veel plantenresten, schelpen en stenen worden aangetroffen. Daarbovenop wordt een humeus kleipakket aangetroffen dat op zeer vochtige omstandigheden wijst, mogelijk een onderwaterbodem. De top van het profiel bestaat uit een subrecent ophoogdek, dat vermoedelijk is gestort ter verbetering van de lokale vochthuishouding.

Aanbevelingen Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het veldonderzoek wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkd-gb2w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i7ty-at
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i7ty-at
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61221
Provenance
Creator Nales, T. (Becker & Van de Graaf bv)
Publisher Becker & Van de Graaf bv
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.092 LON, 51.818 LAT); 38H; Burgemeester Posweg 46c-48; Brakel; Zaltbommel; Gelderland