Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2011 - versie 1.0

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.
- Algemene gegevens
- Opbrengstenoordeel
- Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
- Opbrengstenkaart
- Adviesgegevens
- In-, door-, en uitstroomgegevens
- Examenkandidaten
- Examencijfers
- Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
- Percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied
De file 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovendstaande onderdelen van het bestand.
Voor analyses op de data kunnen zowel SPSS - als EXCEL files gebruikt worden. Eén bestand vormt daarop een uitzondering, namelijk het bestand met de examengegevens per vak. Dit bestand bevat te veel records (136.610) om in EXCEL te kunnen onderbrengen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxw-jvs6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7vn-yyl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43776
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; CSV (in te lezen in EXCEL)
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland