Getuigen Verhalen, Schiedamse kinderen op stap, interview 08

DOI

Mevrouw woonde met haar ouders en twee broers en twee zusjes in de Jacob van Lennepstraat in Schiedam. Haar vader werkte bij de Luchtbeschermingsdienst. Op vier- of vijfjarige leeftijd heeft ze, evenals haar zusje, met roodvonk zes weken in het Gemeenteziekenhuis van Schiedam gelegen. Haar oudste broer is tijdens de oorlog aan difteritie overleden. Op zesjarige leeftijd, in april 1943, is ze met haar jongste broertje en zusje voor drie maanden naar Rottevalle in Friesland uitgezonden. Op verzoek van haar moeder hebben dezelfde families in Rottevalle haar en haar broertje en zusje in december 1944 weer onderdak geboden. Haar moeder vond samen met haar oudste zus eveneens onderdak in Rottevalle, maar is teruggegaan naar Schiedam om haar echtgenoot op te halen. Op de terugreis hebben zij en haar echtgenoot bijna honderd kinderen uit Schiedam meegenomen, van wie een deel op Urk en een deel in Friesland is ondergebracht. De familie heeft de bevrijding in Rottevalle meegemaakt en is na de bevrijding naar Schiedam teruggekeerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9m-yyc4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41668
Provenance
Creator Nieuwendijk, C.I.;Gemeentearchief Schiedam (©)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Daniël Gallenkamp (camera), Stichting Art et cetera;Jos Teunissen (transcriptie);Drs. C.I. Nieuwendijk (interviewer), Gemeentearchief Schiedam
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Daniël Gallenkamp (camera), Stichting Art et cetera;Jos Teunissen (transcriptie);Drs. C.I. Nieuwendijk (interviewer), Gemeentearchief Schiedam
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format analyse van het interview: text/MS Word;fotobeschrijving: text/MS Word;afbeeldingen: images/JPG;video/quicktime;verklaringen: images/JPG;transcriptie: text/MS Word
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2009-09-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2012-04-28T11:59:59Z