Van palenkrans tot palissade; een opgraving van een grafveld uit het Laat Neolithicum en de Midden tot Late Bronstijd en een herenhof uit de Merovingische tijd; plangebied De Steenbrei 3 te Vasse, gemeente Tubbergen RAAP-rapport 2836

DOI

In opdracht van de gemeente Tubbergen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau tussen 1 mei en 19 juni 2012 en tussen 29 september en 21 oktober 2014 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Steenbrei 3 te Vasse in de gemeente Tubbergen. De opgraving heeft plaatsgevonden in twee fasen. In de eerste fase, in 2012, is het zuidelijke deel van De Steenbrei 3 opgegraven. Het noordelijke deel is onderzocht in 2014.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zn8-a2wv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69932
Provenance
Creator Pronk, E.C.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2015-07-01T11:59:59Z