Thematische collectie: Interviewproject Nederlandse Veteranen - IPNV

DOI

De collectie van het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) bestaat uit meer dan duizend biografische interviews, die gehouden zijn met veteranen van nagenoeg alle conflicten en militaire missies waar Nederland bij betrokken is geweest.

Van soldaat tot generaal, van hospik tot para, van gevechten op Nederlandse bodem in de Mei-dagen van 1940 tot de slag bij Chora in Afghanistan, alles komt aan bod in deze gevarieerde collectie. De geïnterviewden hebben bijgedragen aan een schat aan informatie voor onder andere beleidsmakers, onderzoekers, media en het geïnteresseerde publiek.

Onderstaand treft u de links naar de medadata van alle interviews. De interviews zijn om privacyredenen alleen na toestemming van het Veternanen Instituut toegankelijk. Deze toestemming kunt u aanvragen via het volgende e-mail adres: info[at]dans.knaw.nl

In het kader van het project Living Oral History Workbench, zijn een aantal interviews via automatische spraakherkenning geindexeerd zodat ze doerzoekbaar zijn. Zie de onderstaande link naar Interviews Project Living Oral History Workbench.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xhc-dxzk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46232
Provenance
Creator Veteraneninstituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Scagliola, S.I.
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Project leader: Kennis en onderzoekscentrum Veteraneninstituut;Scagliola, S.I.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Humanities;History;Psychology
Temporal Coverage {2011-09-06,2011-09-06,2011-09-06}