Thematische collectie: Interviewproject Nederlandse Veteranen - IPNV

De collectie van het Interview-project Nederlandse Veteranen (IPNV) bestaat uit meer dan duizend biografische interviews, die gehouden zijn met veteranen van nagenoeg alle conflicten en militaire missies waar Nederland bij betrokken is geweest.

Van soldaat tot generaal, van hospik tot para, van gevechten op Nederlandse bodem in de Mei-dagen van 1940 tot de slag bij Chora in Afghanistan, alles komt aan bod in deze gevarieerde collectie. De geïnterviewden hebben bijgedragen aan een schat aan informatie voor onder andere beleidsmakers, onderzoekers, media en het geïnteresseerde publiek.

Onderstaand treft u de links naar de metadata van alle interviews. De interviews zijn om privacyredenen alleen na toestemming van het Veternanen Instituut toegankelijk. Deze toestemming kunt u aanvragen per dataset via tabblad 'Permission".

In het kader van het project Living Oral History Workbench, zijn een aantal interviews via automatische spraakherkenning geïndexeerd zodat ze doorzoekbaar zijn. Zie de onderstaande link naar Interviews Project Living Oral History Workbench.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhc-dxzk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lu4z-t5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46232
Provenance
Creator Veteraneninstituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Scagliola, S.I.
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland; Nederlands Indië; Indonesië; Voormalig Joegoslavië; Korea; Irak; Libanon