Veteranen Instituut, IPNV, interview 1114

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Noord-Irak, Cambodja en Haïti. De geïnterviewde kwam bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over zijn opleiding. In Irak zat de geïnterviewde bij de transportgroep en zorgde voor de bevoorrading en voor het terugbrengen van vluchtelingen. Toen de geïnterviewde uit dienst was werd hij gevraagd om mee te gaan naar Cambodja. De geïnterviewde kwam bij de infanterie. Er heerste geen goede sfeer in het team. Hij beschrijft de situatie in Cambodja. De lokale bevolking leek hen niet welkom te ontvangen. De geïnterviewde kwam weinig van het kamp af en er heerste verveling. De geïnterviewde vertelt kort over zijn tijd in Jacmel, op Haïti. Hier had hij een goede tijd. De geïnterviewde gaat in op het positieve contact met de lokale bevolking en het mooie van het bieden van hulp. De geïnterviewde vertelt tot slot over zijn verdere loopbaan en reflecteert op zijn tijd bij het Korps.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwm-u9b2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a3e-10u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a3e-10u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42509
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Haiti; Cambodja; Irak; Nederland; Jacmel