Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2010 - OViN 2010 versie 2.0

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

OViN 2012 versie 2.0 is een verbeterde versie van OViN 2010. Een link naar het eerdere bestand vindt u bij Relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhs-ghwg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gfoq-vk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gfoq-vk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58689
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav); XLS; PDF
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland