Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2010 - OViN 2010 versie 2.0

DOI

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

OViN 2012 versie 2.0 is een verbeterde versie van OViN 2010. Een link naar het eerdere bestand vindt u bij Relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhs-ghwg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58689
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav);PDF;XLS
Discipline Various
Temporal Coverage {2014-09-03,2014-09-03,2014-09-03}