ODiN 2019

Het Onderzoek Onderweg in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

ODiN is een voortzetting van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) dat van 2010 t/m 2017 door CBS is uitgevoerd als opvolger van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor 2004 werd het onderzoek onder naam van Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) door CBS uitgevoerd.

Het ODiN wordt vanaf 2018 is op een andere manier uitgevoerd dan voorheen het OViN. Daarom is er sprake van een methodebreuk tussen OViN en ODiN. Resultaten van ODiN analyses kunnen niet zomaar vergeleken worden met OViN analyses.

Voor een juist gebruik van ODiN is het van groot belang om de onderzoeksbeschrijving te lezen. Weging en correct gebruik van de weegfactoren wordt daarin uitgelegd. In de onderzoeksbeschrijving en Plausibiliteitsrapportage ODiN2019 wordt aandacht besteed aan de methodebreuk tussen OViN en ODiN. Tevens worden in de documentatie voor 2019 enkele belangrijke aandachtspunten en verschillen tussen het ODiN 2018 en ODiN2019 toegelicht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpv-mwpg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d9-5wz8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d9-5wz8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178556
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Rijkswaterstaat (RWS-WVL)
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Contributor Rijkswaterstaat (RWS)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sps; .dat; .dta; .sav; .csv
Discipline Various
Spatial Coverage Netherlands