Veteranen Instituut, IPNV, interview 248

DOI

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja in 1992. De geïnterviewde was al lange tijd in militaire dienst toen hij gevraagd werd als Chief Plans uitgezonden te worden naar Cambodja. Hij vertelt over het abrupte vertrek en de stationering in Pnom Penh. Hij moest daar van begin af aan alles opzetten en vertelt over het eerste operatiebevel. Hij vertelt over de Mixed Militiary Work Group. Hij vertelt over de verschillende partijen in Cambodja en over de achtergronden van de burgeroorlog. Hij reorganiseerde de hele staf om beter aan inlichtingen te kunnen komen. Hij vertelt over de situatie rond de verkiezingen. De geïnterviewde beschrijft de internationale samenwerking en vertelt over de problemen die er speelden. De verkiezingen verliepen uiteindelijk goed. De geïnterviewde vertelt over het overleg over de organisatie en spreekt over het verschil in honorering van de soldaten. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn vakantie tijdens zijn verlof die hij met zijn gezin doormaakte in Cambodja.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zet-hwxm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41456
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage {2010-01-24,2007-07-16,2007-10-22}