Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1296

De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Tijdens de bezetting bleef hij buiten het kamp en werd hij bij familie onder gebracht. De geïnterviewde heeft weinig gemerkt van geldgebrek of voedseltekort. Hij hielp mee met groenten verbouwen en op andere manieren eten bij elkaar scharrelen. Het grote verschil met de tijd voor de bezetting was, dat hij niet naar school ging. Hij zag eruit als een Indonesisch jongetje, en had daardoor veel vrijheid. Pas tijdens de politionele acties maakte de geïnterviewde geweld mee dat echt indruk op hem maakte. In 1950 vertrok het gezin naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zee-pjfg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p83y-qh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:49151
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië