Getuigen Verhalen, De Joodse markt in de Gaaspstraat in Amsterdam (1941-1943), interview 10

DOI

Mevrouw Francien van der Veen - Bachra (FB) woonde tijdens WOII in de Rivierenbuurt. Haar vader was Joods, haar moeder niet. FB heeft veel in de speeltuin gespeeld en is één keer met haar moeder op de Joodse markt geweest. Vader verbood FB om op de markt te komen. Hij vertrouwde de zaak niet, was bang dat alle Joden op de markt in één keer opgepakt zouden worden. FB vertelt over NSB'ers in de buurt, en over Joodse buren die spullen bij haar familie in bewaring hebben gegeven en niet zijn teruggekeerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfe-h8n2
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-pws-k4l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41789
Provenance
Creator Stichting Kindermonument
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs. Martha Bakker (transcriptie);Drs. Frodo Terpstra (filmer);Drs. Alex Bakker (interviewer);Prof. Dr. Ido Abram (projectleider)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Drs. Martha Bakker (transcriptie);Drs. Frodo Terpstra (filmer);Drs. Alex Bakker (interviewer);Prof. Dr. Ido Abram (projectleider)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;doc;video/mpeg;mov
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2010-02-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-04-13T11:59:59Z