Veteranen Instituut, IPNV, interview 1112

De geïnterviewde vertelt over zijn tijd bij de Arbeidsdienst tijdens de tweede Wereldoorlog. Hij kwam in Straatsburg terecht. De geïnterviewde probeerde eens te vluchten maar werd gepakt. Na de bevrijding van Nederland keerde hij terug naar Nederland. In 1946 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij vertelt over de voorlichting over Indie en de bootreis. De eerste legering was in Semarang. Hij vertelt over de gespannen sfeer tijdens de eerste politionele actie. Zijn huwelijk hield door de uitzending geen stand, ook bij anderen gebeurde dit. De geïnterviewde vertelt over de situatie na terugkeer in Nederland. De geïnterviewde is actief betrokken bij reunies en is een aantal keer teruggekeerd naar Indonesie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztn-w49t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qla-459
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qla-459
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42038
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Straatsburg; Vucht; Semarang; Nederland