Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2016 - COB2016

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) brengt het SCP de mening van burgers in kaart. Het SCP onderzoekt waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van die opinies. Terugkerende onderwerpen zijn: tevredenheid, verwachtingen over de economie, institutioneel vertrouwen, prioriteiten van burgers Sinds 2008 wordt er voor COB elk kwartaal een grootschalige enquête gehouden onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Ieder kwartaal komen een aantal extra onderwerpen aan bod. Het COB is uitgevoerd door SAMR Smart Agent Market Response.

Burgerperspectieven 2016|4: energietransitie en electorale diversiteit Burgerperspectieven 2016|3: politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & godsdienst Burgerperspectieven 2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland Burgerperspectieven 2016|1: decentralisaties en referenda

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xr-3pa7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bk-b95y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bk-b95y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115769
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (spss data); .por (spss data); .dta (stata data); .csv
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland