Archeologisch onderzoek aan de Kwakkenbergweg Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 74

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft een proefsleuvenonderzoek op het voormalige sportveld aan de Kwakkenbergweg uitgevoerd. Het onderzoeksgebied bevindt zich bovenaan de helling van een smeltwaterdal waar later een bos op is gegroeid wat pas na de jaren '40 is gerooid. De informatie over de aard van de archeologische resten is betrekkelijk summier.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xn7-xkjb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0hep-zt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0hep-zt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52217
Provenance
Creator Oosterbaan, J. (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten)
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Braven, A. den; Reijnen, R.; Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.889 LON, 51.830 LAT); 40C; Kwakkenberg; Nijmegen-Oost; Nijmegen; Gelderland