Getuigen Verhalen, Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog, interview 11

Toen de oorlog uitbrak, was de geïnterviewde boerenmeid. Zij vertelt over het alledaagse leven als boerenmeid voor de oorlog. Ook beschrijft zij het dagelijks leven op de boerderij van haar vader in Asschat. Haar ouders en de jongere broers en zussen moesten de boerderij verlaten toen het land geïnundeerd werd. Zij verhuisden naar een boerderij vlakbij Utrecht waar zij ook bleven.

In de meidagen van 1940 evacueerde de geïnterviewde samen met de boer waar ze werkte, naar Noordholland. De boerderij van deze boer is toen afgebrand en hij kreeg een noodwoning. De geïnterviewde kwam terecht op de oude boerderij van haar ouders. Daar runde zij samen met haar twee oudere broers het bedrijf. Ze hadden onderduikers op de boerderij, smokkelden en haar ene broer zat bij het verzet. Door een verraad werd hij 2 ½ jaar in verschillende concentratiekampen gevangen gehouden. De geïnterviewde verbleef vier maanden in de gevangenis in Scheveningen.

In 1945 evacueerde zij vanuit Asschat naar Barneveld, haar (andere) broer evacueerde naar Voskuilen waar hij getroffen werd door een granaat en overleed.

De boerderij werd in 1945 verwoest en men richtte een schuur in als woon- en slaapkamer. De geïnterviewde beschrijft het alledaagse leven in de schuur en de wederopbouw van de nieuwe boerderij.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van boerinnen en boerendochters tijdens de Tweede Wereldoorlog die vertellen over het leven in noodwoningen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cd-2d7n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6y2-kj2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6y2-kj2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41010
Provenance
Creator Elpers, S.M. (Meertens Instituut ©)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Tekst: MS Word; Tekst: PDF-A; Film: avi
Discipline History;Social Sciences
Spatial Coverage Asschat; Grebbelinie; Barneveld