Veteranen Instituut, IPNV, interview 728

De geinterviewde is in 1925 geboren in Nederland. Hij volgde een opleiding maar moest deze afbreken om onder te duiken. Hij was in de Tweede Wereld Oorlog bezig met verzetsactiviteiten. Opgeroepen voor militaire dienst deed hij nog een poging om hier onder uit te komen maar meldde zich uiteindelijk toch aan. De opleiding in de Isabellakazerne vond hij zwaar onder de maat. Geplaatst bij 3.7.R.I. ging hij naar Indie. De geinterviewde vertelt wat hij vond van de politieke situatie, hij stond achter het doel van pacificeren van het oorlogsgebied. Kameraadschap was erg belangrijk tijdens de uitzending. Ook het geloof was belangrijk voor hem. De situatie was vaak erg gevaarlijk en soms was het moeilijk om te bepalen wie je vijand was en wie niet. Bij thuiskomst werd hij hartelijk ontvangen in zijn straat. Het aanpassen aan de burgermaatschappij had even tijd nodig, maar uiteindelijk heeft de geinterviewde zich weer zonder problemen in Nederland gevestigd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbt-vvwz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5mo-akj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5mo-akj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41961
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Semarang; Den Bosch