Veteranen Instituut, IPNV, interview 309

DOI

De geinterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding en de voorbereiding op de uitzending. De geïnterviewde was kapitein-arts. Hij beschrijft de reis naar Libanon en de rit naar Haris. Hierna ging hij voor 6 weken naar Majdal Zoun aan de grens met Israel. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden. Hij kreeg te maken met grote aantallen slachtoffers. Zijn officiële taak was de zorg voor de militairen, maar het spreekuur voor de burgerbevolking vond hij de belangrijkste taak. Hij vertelt over een aantal incidenten waarbij mensen werden gedood uit wraak. Hij vertelt over confrontaties met Israelis. Hij was betrokken bij een gijzeling, waar allen gelukkig ongedeerd aan ontkwamen. De geïnterviewde kreeg te maken met een dubbele moraal. Hij vond het moeilijk om hier mee om te gaan, hij was hier niet voor opgeleid. De geïnterviewde reflecteert op de uitzending en geeft aan waarom hij er tevreden over is.

Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xkk-7ewt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41241
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Geography;Medicine
Temporal Coverage Begin 2007-10-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-12-01T11:59:59Z