Emancipatie Opinies - EMOP 2012

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' hier onderaan voor een link naar de nieuwe versie.

Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling.

Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief onderzoek bestaande uit een telefonische voorselectie en een online/schriftelijk hoofdonderzoek. Met de monitor wordt nagegaan of het emancipatieproces zich in de gewenste richting ontwikkelt. Daarbij wordt uitgegaan van de doelen die in het landelijk emancipatiebeleid zijn gesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzp-pwe4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vfc0-hp
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xe2-33gk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57109
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor MarketResponse Nederland BV
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav; .docx; .pdf
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland