Eindrapport archeologisch onderzoek Uilenesterstraat 14 te Keijenborg, gemeente Bronckhorst

DOI

Econsultancy bv adviseert om een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een verkennend booronderzoek, teneinde de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied aan te vullen en te toetsen en een betrouwbaar beeld van de gaafheid van de bodem te verkrijgen. Dit veldonderzoek zal worden uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x25-aq75
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39987
Provenance
Creator Rooij, J.A.G. van;Broeke, E.M. ten;Lil, R. van
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Econsultancy
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-12-21,2008-11-13,2010-12-21}