Veteranen Instituut, IPNV, interview 795

Deze man was 16, woonde in Rotterdam en zat 's ochtends heel vroeg zijn strafwerk te schrijven toen hij de verte de vliegtuigen hoorde, waarmee de oorlog in Nederland begon. De laatste jaren van de oorlog zat hij ondergedoken om geen dwangarbeid te hoeven verrichten. Na de bevrijding meldde hij zich voor inzet in Nederlands-Indië. Hij werd in Schotland opgeleid, bij de Mariniers te Roseneath, eerst tot tandartsassistent en later tot laborant. Hij testte of de jongens in hun bloed sporen hadden van syfilis. In Indië werd hij later ingezet op de ambulance van het Marinehospitaal te Soerabaja en in een veldhospitaal te Bondowoso.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4k-nagj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ob7-5le
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ob7-5le
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36012
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Soerabaja; Schotland; Alphen a/d Rijn; Goirle; Rotterdam; Colombo; Kandy; Sri Lanka; Ceylon; Trincomalee; Madoera