Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1426

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1426.1 en 1426.2.

1426.1 De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond. Hij komt uit een arm gezin. Tijdens de bezetting blijft hij buiten het kamp. Hij vertelt hoe het gezin in het levensonderhoud probeert te voorzien. Na de bevrijding wordt hij opgepakt door Indonesiërs en gevangen gezet in de Djoenatan-gevangenis. Japanners helpen hem vrij te komen. Uiteindelijk gaat de geïnterviewde als burger aan de slag en krijgt te maken met nationalisatie. Als dit te veel wordt gaat hij naar Nederland.

1426.2 De geïnterviewde vertelt hier verder over de bersiap tijd. Hij vertelt over de evacuatie uit Semarang. De geïnterviewde vertelt over zijn werk later bij de douane waar veel corruptie heerste. Hierna werkte hij bij Unilever. Hij gaat in op de personeelsbezetting hier en vertelt hoe het werk er aan toe ging.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x67-5x37
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7e4c-g0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7e4c-g0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50272
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië