Survey Integratie Minderheden - SIM 2011 versie 2 SIM 2011 v2

DOI

Let op: dit is niet de meeste recente versie van deze data, zie relations voor de update

De Survey Integratie Minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste minderheidsgroeperingen (Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders). Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport. SIM kan in sommige opzichten worden beschouwd als de opvolger van het onderzoek ‘Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen’ (SPVA), een onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen, dat in de periode 1988 - 2002 vijfmaal is gehouden onder deze groepen.

De SIM is in 2006 voor het eerst gehouden en werd in 2010/2011 herhaald (hoofdonderzoek); er werd toen daarnaast een experiment uitgevoerd om de bruikbaarheid na te gaan van een mixed mode dataverzamelingsmethodiek (benadering via een mix van web, telefoon en face-to-face) bij onderzoek onder genoemde groepen. Het SCP was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze survey. Er is samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en GfK Panel Services Benelux (GfK).

Deze dataset betreffen de data van het onderzoek uit 2010/2011. Het betreft het hoofdonderzoek, de data van het mixed mode onderzoek zijn niet opgenomen.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Per december 2016 is een nieuwe versie beschikbaar, SIM2011 v3.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x67-dmep
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63495
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP;GfK Panel Services Benelux - GfK;CBS
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP;GfK Panel Services Benelux - GfK;CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav;.por;.pdf;.dta
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2016-02-03,2011,2016-02-03}