Veteranen Instituut, IPNV, interview 1014

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde werd uitgezonden naar Kosovo als waarnemer. De geïnterviewde gaat eerst in op zijn opleiding en loopbaan en de motivatie voor zijn werk. De geïnterviewde was erg geïnteresseerd in politiek en het proces van democratisering. Hij gaat in op zijn werkzaamheden in Kosovo en op het belang van kennis van de situatie. De geïnterviewde vertelt over het rapporteren met betrekking tot de naleving van het vredesakkoord. De geïnterviewde wist goed informatie te verkrijgen. Hij vertelt over het uitwisselen van informatie en het samenstellen van Special reports. De geïnterviewde vertelt over het belang van onpartijdigheid en hoe hij hier een keer een fout in maakte. De geïnterviewde geeft aan dat de situatie langzamerhand verbeterde en vertelt over zijn idee voor vergevingsprojecten. De geïnterviewde gaat in op de nog gevoelige politieke situatie in Kosovo en zijn blijvende betrokkenheid hierbij na terugkeer in Nederland.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xx2-a7s8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sv1-18y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sv1-18y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42439
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Nederland; Kosovo; Balkan; Sarajevo