Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2006

DOI

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqr-zqa9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4413
Provenance
Creator Paul de Graaf - Nienke Moor - Nicole Tieben - Rianne Kloosterman - Olav Aarts - Radboud Universiteit Nijmegen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2008-01-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2006-07-01T11:59:59Z