Veteranen Instituut, IPNV, interview 812

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig-Joegoslavie en Afghanistan. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Landmacht. Hij vertelt over het vertrek naar Bosnië. Hij werd gelegerd in Santici. Hij geeft een omschrijving van het gebied. De geïnterviewde beschrijft zijn werkzaamheden, hij zat in het herstelteam als monteur. Hij beschrijft de onderlinge sfeer. De geïnterviewde vertelt over een aantal gevaarlijk situaties en ongelukken. Lang na terugkeer in Nederland ging de geïnterviewde naar Afghanistan. Zijn taak was bij vertrek niet duidelijk. Hij vertelt over het Jingle Team. De ladingen van Afghaanse vrachtwagens moesten gecontroleerd worden en het contact met de chauffeurs moest geregeld worden. De geïnterviewde vertelt over de ongemakkelijke samenwerking met de Amerikanen. De geïnterviewde vertelt over de gevaren, raketaanvallen op het kamp kwamen veel voor. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en reflecteert op de uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zs7-7pd6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p9v-tan
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p9v-tan
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42303
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Afghanistan; Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Santici; Nederland