Veteranen Instituut, IPNV, interview 420

Deze man uit 1904 was een loteling van de lichting van 1924, die in augustus 1939 werd opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Zijn jongste kind was toen net geboren. Hij vertelt over de Duitse inval, en zijn legering in een pastorie in Rijswijk, waar hij afscheidsbrieven schreef voor zijn moeder, vrouw en kinderen. Het liep echter anders: deze man bleef in leven en kwam middenin het verzetswerk terecht. Een verhaal over onderduik-adressen, koeriersters en goochelen met geld en adressen om mensen vrij te krijgen in de Duitse bezettingstijd. Ook de organisatie van het verzet komt uitgebreid aan de orde in dit interview.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zj3-qsmb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-20n-q9y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-20n-q9y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41594
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Nederland; Rotterdam; Zeist; Rijswijk