Toevalsvondst paardenskelet Blaricummermeent, gemeente Blaricum

DOI

Tijdens graafwerkzaamheden binnen het plangebied ‘Blaricummermeent’ in Blaricum werden botresten aangetroffen. Hierop heeft dhr. R. Hoksbergen, projectmanager Blaricummermeent namens de gemeente, contact opgenomen met RAAP voor advies over hoe om te gaan met deze vondst. Na telefonisch contact en een emailwisseling met foto’s is besloten om een archeoloog van RAAP langs te sturen om deze vondst nader te onderzoeken.

De vondst is aangetroffen in het veen bij graafwerkzaamheden onder de brug op de kruising van de Deltazijde met de Erfgooiersdreef.

Bij het verdere onderzoek ter plaatse zijn er geen sporen waargenomen die bij het gevonden skelet horen, zoals een kuil of andere aanwijzing dat het paard hier begraven is. De reden daarvoor is dat een dergelijk spoor -indien aanwezig- al door de graafwerkzaamheden verstoord is. Door deze graafwerkzaamheden kon ook niet vastgesteld worden of het skelet in anatomisch verband lag hoewel dit wel aannemelijk is. Er zijn geen andere vondsten aangetroffen waarmee dit skelet gedateerd zou kunnen worden. Het is wel zeker dat de vondst niet te relateren valt aan het onderliggende prehistorische (dekzand)landschap. Daarvoor ligt het skelet te hoog in het veen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xjy-zpsp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120893
Provenance
Creator Wal, F.J. van der
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .csv;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2018-04-12T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-12T11:59:59Z