Schoolverlatersonderzoek 2017 - SVO 2017

DOI

Dit bestand is gebaseerd op het Schoolverlatersonderzoek (SVO), kenmerken van schoolverlaters die hun vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten. Het Schoolverlatersonderzoek (SVO) heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. CBS doet dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Een van de achterliggende redenen voor de uitvoering van dit onderzoek is de wet macrodoelmatigheid mbo. Om het effect van deze wet te kunnen monitoren wil het ministerie van OCW kunnen beschikken over de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de functie die wordt uitgeoefend.

Deze documentatie geeft een beschrijving van de variabelen die zijn opgenomen in dit microdata bestand dat via DANS beschikbaar is gesteld. Dit DANS-Easy SVO 2017 bestand wijkt af van het microdata bestand SVO 2017 dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl.


Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2z5-24tf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x8-icof
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:117695
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek, C.B.S. (CBS)
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Contributor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .por; .dta; .csv
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland