Gewikt en voor de ruggen gekozen. RAAP-rapport 3060 Vergrote Voorhaven Noord

DOI

Nederzettingsresten uit de Vroege en/of Midden-IJzertijd op een terrasrug die afgedekt was met oeverafzettingen. De oeverafzettingen zijn door egalisatie verdwenen. Sporen liggen dus veelal meteen onder de bouwvoor.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z7u-d9ck
Related Identifier 10.17026/dans-xqy-stz8;10.17026/dans-z5g-88jt;10.17026/dans-zk2-85ct;10.17026/dans-xx9-nmdh;10.17026/dans-xk6-mq5t;10.17026/dans-29w-ueuq;10.17026/dans-xzu-cjym;10.17026/dans-xj4-jfkj;10.17026/dans-xmp-vzxr;10.17026/dans-zvt-ejfv;10.17026/dans-zne-m93s;10.17026/dans-xm4-ggrg;10.17026/dans-zhd-58uy;10.17026/dans-2cj-4c6e;10.17026/dans-x3j-cagk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70436
Provenance
Creator Ruijters, M.H.P.M.;Ellenkamp, G.R.;Tichelman, G.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-04-03T11:59:59Z