WoON2009: release 1.5 - WoonOnderzoek Nederland

DOI

BZK (voorheen: VROM) onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Dit is een nieuwe release (1.5) van het bestand. Ten opzichte van release 1.4 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: - verbeterde koppeling van de energieverbruiken - correctie dubbeltelling OZB voor huiseigenaren - heffingskorting energiebelasting alsnog verwerkt in woonlasten - aanpassing woonlasten als gevolg van bovenstaande correcties - selectie doelgroep inkomensafhankelijk huurbeleid toegevoegd - nieuwe regio-indelingen: Noord- en Zuidvleugel Randstad, schaarstegebieden, krimpgebieden

Sinds release 1.5 wordt voor de beschikbaarstelling van het bestand niet langer onderscheid gemaakt naar overheid, universiteiten en overige partijen. Om privacy-redenen zijn de vierpositie postcodes en de buurtindelingen niet meer beschikbaar, en zijn leeftijden ingedeeld in klassen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zs5-setc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54791
Provenance
Creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek;Ministerie BZK, Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek;Ministerie BZK, Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS systemfile
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2013-09-24,2008-08,2009-05,2013-10-01}