Oost Gelre De Woerd Proefsleuven en Opgraving Archeologie op De Woerd Proefsleuvenonderzoek, archeologische opgraving en archeologische begeleiding aan de Woerdseweg te Groenlo, gemeente Oost Gelre.

DOI

Het plangebied De Woerd ligt aan de noordrand van Groenlo en maakt deel uit van een groter gebied dat de gemeente Groenlo aan het ontwikkelen is voor huizenbouw en een stadspark. De toekomstige bouw zou archeologische resten in de bodem kunnen verstoren. Daarom moest voor aanvang van de werkzaamheden archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. In augustus 2010 heeft ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek gedaan waarbij een graf uit het Laat-Neolithicum en een aantal paalsporen werden gevonden. Een graf uit de steentijd is een bijzondere vondst want dit komt niet vaak voor en onder meer daarom werd vervolgonderzoek geadviseerd. Het vervolgonderzoek vond plaats in verschillende fases tussen oktober 2010 en januari 2011 en werd eveneens door het ADC uitgevoerd. Hierbij zijn geen neolithische sporen meer gevonden maar wel een grote hoeveelheid vroegmiddeleeuwse sporen. De sporen vormden een nederzetting, die in dit geval bestond uit twee woonlocaties met in totaal zes huisplattegronden. De nederzetting ligt op een iets hoger gelegen dekzandkop, langs de rand van een beekdal. De plattegronden weerspiegelen een periode van ruim 150 jaar waarbij steeds één of twee huizen bewoond werden. Op het erf van de huizen stonden allerlei structuren zoals waterputten, schuren, spiekers en kuilhutten, of hutkommen. Daarnaast vonden er op een erf allerlei activiteiten plaats waarvan we alleen nog de ingegraven kuilen en paalsporen terug vinden. Het beekdal, dat aan de oostkant van het terrein lag, is waarschijnlijk in de Late IJzertijd dichtgegroeid. Ten tijde van de nederzetting was sprake van een natte laagte in het terrein. Aan de zuidkant van het plangebied werd een kleinere sporendichtheid aangetroffen. Hier lagen vooral natuurlijke sporen, met name afdrukken van waar ooit bomen gestaan hebben of gevallen zijn. Twee sporen waren bijzonder te noemen: waterputten met daarin een grote hoeveelheid scherven uit de Vroege IJzertijd. Enkele sporen om de putten heen (paalsporen, een kuil en een greppeltje) geven aan dat in de directe omgeving een nederzetting uit de Vroege IJzertijd mag worden verwacht. Waarschijnlijk bevindt deze zich direct ten oosten of zuiden van het plangebied. Er zijn geen bewoningssporen meer gevonden die dateren na het begin van de 9e eeuw. Waarschijnlijk heeft een nieuwe generatie bewoners van de nederzetting besloten om ergens anders opnieuw te beginnen met een nieuw erf. Mogelijk was dit vlakbij de locatie De Woerd, en valt het net buiten ons blikveld. Of mogelijk ging men iets meer in de richting van de huidige stadskern wonen. Wie weet hebben de nazaten van De Woerd hun steentje bijgedragen aan het ontstaan van het huidige Groenlo.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xyf-cp6d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:27407
Provenance
Creator Williams-Kodde, S.W.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Prangsma, N.M.;Drenth, E.;Nooijen, C.;Melkert, M.J.A.;Jezeer, W.;Machiels, R.;Debono Spiteri, C.;Meirsman, E.;Halverstad, R.N.;Verbruggen, F.;ADC ArcheoProjecten;Bos, J.A.A.;Huizer, J.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Prangsma, N.M.;Drenth, E.;ArcheoMedia;Nooijen, C.;Kerba bvba;Melkert, M.J.A.;Jezeer, W.;Machiels, R.;Debono Spiteri, C.;Meirsman, E.;Halverstad, R.N.;MarjanMelkert;Verbruggen, F.;ADC ArcheoProjecten;Bos, J.A.A.;University of York;Huizer, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;application/pdf;mapinfo / tab;image/tiff;access / mdb;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-12-06,2012-07,2012-11-06}