130503-77 Granslev

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1942 : I en stærkt jernholdig Eng fandtes 1942 store Stenlægninger, ca 4 x 4m, paa Undergrunden med Jernslagger Aske og Trækul.1942 : I en stærkt jernholdig Eng fandtes 1942 store Stenlægninger, ca 4 x 4m, paa Undergrunden med Jernslagger Aske og Trækul.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/33837/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/33837
Provenance
Creator Moesgård Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.915 LON, 56.325 LAT); Granslev
Temporal Coverage 500 BC - 1066 AD; Jernalder; CXXX