Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2009 - versie 2.0

DOI

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2009 - Examens 2008
- In-door-en uitstroomgegevens 2007/2008 - Adviezen 2008
- Verschillen SE CE 2006-2008 - Oordelen 2007-2009
Alle bestanden zijn in SPSS beschikbaar. Voor gebruikers die geen beschikking hebben over SPSS zijn de bestanden ook in EXCEL leverbaar. Eén bestand vormt daarop een uitzondering, namelijk het bestand met de examengegevens per vak. Dit bestand bevat te veel records om in EXCEL te kunnen onderbrengen.

Het verschil tussen versie 1.0 en versie 2.0 heeft te maken met het feit dat dat voor een klein aantal scholen de gegevens bijgewerkt werden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xa4-6b6q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42767
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Inspectie van het Onderwijs
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format EXCEL;CSV;SPSS 15.0
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2010-06-04T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-06-15T11:59:59Z