Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs 2007 - versie 2.0

DOI

Data betreffende de kwalitiet van het Voortgezet Onderwijs:
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2007
- Examens 2006
- In-door-en uitstroomgegevens 2005/2006
- Adviezen 2006 In deze versie 2.0 zijn ten opzichte van versie 1.0 voor een aantal vestigingen de opbrengstenoordelen en de onderliggende gegevens aangepast in verband met de nacorrectie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfu-hwpt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43896
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Inspectie van het Onderwijs
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word;SPSS 15.0
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2008-06-02,2008-06-02,2010-07-02}