Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs 2007 - versie 2.0

Data betreffende de kwalitiet van het Voortgezet Onderwijs:
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2007
- Examens 2006
- In-door-en uitstroomgegevens 2005/2006
- Adviezen 2006 In deze versie 2.0 zijn ten opzichte van versie 1.0 voor een aantal vestigingen de opbrengstenoordelen en de onderliggende gegevens aangepast in verband met de nacorrectie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfu-hwpt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lrz-iq3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lrz-iq3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43896
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Word
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland