Veteranen Instituut, IPNV, interview 854

De geinterviewde koos bij zijn dienstplicht voor de luchtmacht. De basisopleiding in Nijmegen vond hij erg matig. Hierna volgde hij een opleiding tot welzijnsonderofficier die afgerond werd bij het CLN. Daar hoorde de geinterveiwde pas dat een aantal naar Indie moesten. Op de Grote Beer vertrok hij richting vliegveld Semplak. Naast zijn welzijnsactiviteiten deed hij ook andere klussen. De groep was klein, er was weinig discipline. Hij noemt de situatie wat amateuristisch. Twee mannen sneuvelden wat hem erg raakte. De geinterviewde betrok vooral de lokale bevolking bij zijn activiteiten. Hij raakte zo ook betrokken bij een groep weeskinderen. Tussen de verschillende gelegerde groepen was een soort scheiding. Het werd vanzelfsprekend gevonden dat er tegen de opstandlingen gevochten werd. Bij terugkomst in Nederland ging hij meteen weer aan het werk. De geinterviewde uit zijn mening over het veteranenbeleid en betreurt dat nieuwe missies dezelfde gebreken vertonen als de zijne.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xr8-bxx5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9b5-efo
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9b5-efo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41990
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Ypenburg; Nijmegen; Nederland; Twente; Batavia; Buitenzorg