Getuigen Verhalen, Getuigen van de geschiedenis van Anne Frank, interview 14

DOI

De geinterviewde kende de familie Frank omdat ze in dezelfde buurt woonde. Ze heeft twee jaar met haar ouders ondergedoken gezeten, totdat ze verraden werden en op transport werden gezet.

Ze heeft de familie in Kamp Westerbork weer ontmoet en is zeer waarschijnlijk net als hen met het laatste transport vanuit Westerbork (september 1944) naar Auschwitz getransporteerd. Daar lag ze in dezelfde ziekenbarak als Anne en Margot.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpk-asj9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41623
Provenance
Creator Anne Frank Stichting ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/pdf-a;MS-Word
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-03-30,2010-02-12,2012-04-01}