110105-83 Smedjehøj

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Vedanalyse af Alnus sp. (Pd 8406). 0000 : Vedanalyse af Alnus sp. (Pd 8406).0000 : I en lille sandhøjning af ca. 10 m i diameter og med en højde på 1 m fremkom 15-20 cm under overfladen jernslagger i et 5-10 cm tykt lag af mørkere sand, der også indeholdt en del trækulsstykker. Efter slaggernes udseende at dømme, må disse stamme fra en smedje.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/16330/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/16330
Provenance
Creator Museum Thy
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (8.381 LON, 56.878 LAT); Smedjehøj
Temporal Coverage 1300 AD - 1535 AD; Middelalder; DYXX