Veteranen Instituut, IPNV, interview 467

DOI

Toen deze man in 1936 de rang van sergeant had bereikt, volgde een diensttijd met veel schieten op De Harskamp, bij het 1 RI in Assen en bij 12 RI op de Rabenhauptkazerne in Groningen. Op 29 augustus 1939 moest hij zich in Groningen melden voor de mobilisatie. Door zijn resolute optreden toen een span paarden van de korpstrein op hol sloeg, werd hij prompt treincommandant. 12RI werd op transport gezet naar Santpoort. Bij het ontschepen daar was Prins Bernhard aanwezig. Ze werden ingewartierd bij boeren. Maar de voorbereiding op een echte oorlog ontbrak, vond deze gemobiliseerde. Hij wilde daarover, een week voor de inval, met de kapitein spreken. Maar die wilde er niets van weten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zt5-m64b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35900
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-16,2008-07-02,2010-04-15}