Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1019

Met de geïnterviewde zijn twee interviews gehouden: 1019.1 en 1019.2.

1019.1 Dit interview vertelt het verhaal van een man uit Indië die toen de oorlog dreigde bij de marine ging, tijdens de bezetting een zware nederlaag ervoer in de Javazee en in verschillende kampen terecht kwam. De geïnterviewde vertelt over de slag in de Javazee en gaat in op de hiërarchie bij de mariniers. Hij vertelt over de situatie in de kampen en hoe vrienden en het bidden hem steunden. Na de bevrijding kwam de geïnterviewde bij de infanteristen en maakte hij een aantal gevechtshandelingen mee tijdens de Eerste Politionele Actie. Hij vertelt over zijn terugkeer in Nederland in 1948 en gaat in op de veranderingen van Indië sinds de oorlog.

1019.2 De geïnterviewde vertelt in dit tweede interview meer uitgebreid over de slag in de Javazee, het leven in de kampen en zijn inzet hierna. De geïnterviewde gaat in op de onwetendheid tijdens de militaire operaties. Hij vertelt over het bedienen van de kanonnen aan boord en beschrijft de trieste situatie na de ondergang van het schip. De geïnterviewde beschrijft het leven in het kamp in Thailand. Hij vertelt over de tamils, de Aziatische dwangarbeiders, de ziektes en het voedsel. Na zijn herstel was de geïnterviewde vooral aan het patrouilleren tijdens de Eerste Politionele Actie. Er was meer spanning dan effectief gevecht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zht-gkeh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bn4h-ro
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46353
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland