Veteranen Instituut, IPNV, interview 643

In zijn katholieke jeugd in Zuid-Limburg maakte deze man de Duitse inval en bezettingstijd mee. Ook heeft hij de bevrijding van Maastricht meegemaakt, hij vertelt precies wat zijn beleving daarvan was, als adolescent. Kort na de bevrijding werd hij tolk en loopjongen voor de US Railway Engineers. Jonge oorlogsvrijwilligers kregen de mogelijkheid om officieel eindexamen te doen tussen Sinterklaas en Kerst 1944. Deze man heeft voor die optie gekozen en zo zat hij al in mei 1945 in opleidingskamp Brentwood bij Londen. Later volgde hij in Engeland de OCTU, de officierstraining, en in 1947 werd hij ingescheept voor inzet in Nederlands-Indië, waar hij werd ingezet op Sumatra.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z56-uyeu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qag-0gc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qag-0gc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35989
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Maastricht; Zuid-Limburg; Londen; Engeland; Nijmegen; Medan; Sumatra