Culturele Veranderingen in Nederland (CV) 2016 en SCP Leefsituatie Index (SLI)

DOI

De onderzoeken Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) worden tweejaarlijks gecombineerd uitgevoerd in samenwerking door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop van de tijd zijn veranderd. Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9u-vv3g
Related Identifier https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Culturele_veranderingen_in_Nederland_CV
Related Identifier https://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/SCP_Leefsituatie_index_SLI
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:65659
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103898
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .pdf;.sav;.dta
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-21T11:59:59Z