Veteranen Instituut, IPNV, interview 919

De geinterviewde wilde de door spanningen thuis graag het huis uit. Hij ging het huis uit en ging zodra het kon in militaire dienst. Hij werd tegen zijn zin aangemeld voor dienst in Nieuw-Guinea. Zijn training was in Roermond, hij uit zijn kritiek over de opleiding. De geinterviewde vertelt over de situatie in Biak waar verschillende krijgmachten gelegerd waren. Hij werd snel uitgezonden naar Wundi. Hij vertelt over de vrije tijd die hij hier had. Hij had er een goede tijd. Snachts beveiligde hij de radar en overdag had hij altijd vrij. Er werden dingen op eigen initiatief gedaan. De sfeer was goed. Het wachtlopen vond de geinterviewde saai en met een smoes kwam hij aan ander werk. Hij ging samen met iemand klussen doen bij de lokale bevolking en verdiende zo wat bij. Hij vertelt over een aantal incidenten waarbij mensen sneuvelden. Hij vertelt over de overgang van Nieuw-Guinea naar Nederland. Ondank de uitzending tegen zijn wil is de geinterviewde erg positief over zijn uitzending. Hij heeft veel geleerd en ervaren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xy8-ezzq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhh-h1o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vhh-h1o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41996
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nieuw Guinea; Nederland; Vught; Roermond; Biak; Wundi